Acta Biologica

Od zeszłego roku jesteśmy świadkami stopniowej przeprowadzki Wydziału Biologii z Podbrzezia. Dobytek, gromadzony w tym miejscu przez dziesiątki lat, jest przewożony do nowego budynku, lub po prostu wyrzucany. Po starym sprzęcie komputerowym przyszła kolej na książki – z III piętra dostrzegłem niektóre tytuły: 

Wiadomości Botaniczne, Physiologia Plantarum, Histo chemistry, Biologia w szkole, Acta Biologica…

Niektóre z lat 60.

Kontener na gruz pełny książek, nawet kompletnie już bezużytecznych, budzi wewnętrzny bunt. Ne pewno częściowo spowodowany skażeniem obrazami historycznymi.
Studenci z każdego stosu wynoszonego przez kierowcę ciężarówki wyciągali parę tomów, najwyraźniej równie trudno znosili taki los archiwum biologów.

Tego samego dnia w innym miejscu znalazłem przyczepę pełną choinek. Równie potrzebnych jak stare podręczniki, chociaż tym razem zabrakło ochotniczych wybawców.

Using Format