Two Decades

Catalogue for the 20th anniversary of the 5A Photo Gallery of the Faculty of Art at the Pedagogical University of Kraków. Scientific publishers of the Pedagogical University of Kraków, 2012


Dwie Dekady

Katalog z okazji 20-lecia galerii fotografii 5A na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe Uniwerstytetu Pedagogicznego, Kraków 2012Using Format