twilight

A cycle presented in 2009 at an exhibition in Pauza, in Kraków.

In an article published in Kwartalnik Fotografia (no. 32/2010), entitled “The Melancholy of Light in Jakub Pierzchała’s Photographs”, Witold Kanicki described the photos in the following manner:
“(…) The meditating, contemporary dreamers in Pierzchała’s photographs become completely engrossed in themselves. The unnatural light seems to be the only witness to and companion in their solitude.”


poŚWIATY

Cykl prezentowany w 2009 roku na wystawie w krakowskiej Pauzie.

Witold Kanicki w „Kwartalniku Fotografia” (nr 32/2010) tak pisał o zdjęciach w artykule
pt. „Melancholia światła w fotografiach Jakuba Pierzchały”:

„(...) Medytujący współcześni marzyciele z fotografii Pierzchały całkowicie zatracają się w sobie. Nienaturalne światło zdaje się być w tym kontekście jedynym świadkiem i współtowarzyszem ich samotności.”

Using Format