Hearts
A student project that was carried out at the Heart and Vascular Surgery and Transplatology Clinic of Collegium Medicum of the Jagiellonian University in Kraków. For several weeks I watched doctors fight for the lives of their patients in operating rooms. I could also observe how a big hospital functions from the inside and experience the peculiarity of such place at any time of the day or night. The photographs were presented at three exhibitions in Kraków: in the Palace of Fine Arts, in the OKO Club and in the 5A Gallery at the Faculty of Art of the Pedagogical University.


Serca

Projekt został zrealizowany w trakcie studiów w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum UJ. Przez kilka tygodni byłem świadkiem nie tylko codziennej walki lekarzy o życie pacjentów na salach operacyjnych. Mogłem również przyglądnąć się funkcjonowaniu wielkiego szpitala od środka i doświadczyć niezwykłości tego miejsca o każdej porze dnia i nocy.

Zdjęcia zostały zaprezentowane podczas trzech wystaw w Krakowie: w Pałacu Sztuki, Klubie OKO i Galerii Fotografii 5A na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego.

Using Format