The Book of Disquiet According to Fernando Pessoa, 2.0

A doctoral work prepared at the Faculty of Art of the Pedagogical University, under the supervision of Professor Halina Cader-Pawłowska. It presents a cycle of digital graphics made with the use of different methods for digital imaging. The underlying idea behind all works is the title Book of Disquiet written by the Portuguese writer Fernando Pessoa. This intimate journal is a collection of thoughts and emotions and has no chronological order or exact factual references.


„Księga niepokoju” wg. Fernanda Pessoi, wersja 2.0

Praca doktorska, realizowana na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego pod kierunkiem prof. Haliny Cader-Pawłowskiej. To cykl grafik cyfrowych zrealizowanych z wykorzystaniem różnych metod obrazowania cyfrowego. U podstaw idei łączącej wszystkie prace stoi wymieniona w tytule „Księga niepokoju” autorstwa portugalskiego pisarza Fernanda Pessoi. To dzieło stanowiące zapis przemyśleń, emocji, będące intymnym dziennikiem autora bez chronologicznego porządku i konkretnych odniesień do faktów.

Using Format