Phototiles

A photographic installation presented on April 8th 2011 in the 5A Gallery. The gathered audience watched an animated, illuminated well. The images seen inside slowly merged and combined. They waved and formed ephemeral, photographic structures.


Fotoflizy

Fotoinstalacja prezentowana 8 kwietnia 2011 roku w Galerii 5A. Zgromadzona publiczność oglądała na podłodze galerii świetlną, animowaną studnię. Widoczne w niej obrazy niespiesznie przenikały się i mieszały, falując, tworzyły ulotne, fotograficzne konstrukcje.

 
Using Format