30 inches

A cycle of four big photographs (150 x 120 cm), each comprised of 30 separate photos, prepared using an original technique (photographic paper exposed like a contact print from a computer screen and developed in a positive photographic process). Works presented as part of a solo exhibition in 2010 at the Lokator Gallery in Kraków.


30 cali

Cykl czterech fotografii w formacie 150 x 120 cm, każda złożona z 30 osobnych zdjęć przygotowanych z wykorzystaniem autorskiej techniki (papier fotograficzny naświetlany stykowo z ekranu komputera i wywoływany w pozytywowym procesie fotograficznym). Prace prezentowane były w ramach indywidualnej wystawy w 2010 roku w Galerii Lokator w Krakowie.


Using Format