After Dusk

Fascination with nighttime can be seen clearly already in my photographs from the first cycle (Sources), prepared back when I was at university. I have become permanently sensitive to artificial light sources in cities, which, after dusk, become a surrealist stage scenery in a fully improvised theatre. I feel that – paradoxically – I can see more at this time of day.


Po zmierzchu

Fascynacja nocną porą jest obecna w moich zdjęciach od pierwszego cyklu – „Źródła” – realizowanego jeszcze w trakcie studiów. Stałem się trwale wyczulony na sztuczne światła miast, które stają się dla mnie po zmroku surrealistyczną scenografią w kompletnie improwizowanym teatrze. Odnoszę wrażenie, iż o tej porze, paradoksalnie, widzę więcej.

Using Format